Leverings voorwaardenLeveringsvoorwaarden

Levering:

Nederlandse bestellingen met een factuurwaarde boven € 100,-- zijn franco, elke levering onder dit bedrag wordt belast met vrachtkosten die op de factuur worden vermeld.

Op zendingen die voldoen aan brievenbuspost met een waarde tot € 60,00 wordt maximaal € 4,95 aan verzendkosten in rekening gebracht.
Hogere factuur waardes worden franco verzonden.

Voor orders kleiner dan € 10,00 zijn de minimum verzendkosten € 3,95

Verzending geschiedt per bode of post. Alle zendingen zijn voor risico van koper.
Voor verzenden buiten Nederland gelden afwijkende prijzen. Wij informeren u graag hierover.

Per mail bestelde artikelen waarvan de factuur NIET voldaan wordt, worden gezien als een handeling. De kosten voor deze handeling bedragen € 25,00


Eigendomsvoorbehoud:

Alle goederen blijven eigendom van Hobbyshopjoke  totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Bij niet betaling is ’t Hobbyshopjoke gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. De daarmee gemoeid zijnde kosten komen voor rekening van de koper.


Incasso- en aanmaningskosten:

Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van de afnemer, hieronder vallen ook de kosten van een advocaat, deurwaarder, incassobureau etc.


Reclames:

Reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van een zending schriftelijk, per fax of E-mail zijn ingediend. Als deze termijn verstreken is vervalt ieder recht op een eventuele vergoeding of vervanging.


Betaling:

Betaling dient binnen 10 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. 


Bedenktijd:

Na ontvangst van de goederen heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen mag u de goederen ongebruikt en in originele ongeopende verpakking retourneren waarna het aankoopbedrag gerestitueerd wordt via de Ideal provider, Paypal of de bank. De kosten van retourneren komen altijd voor rekening van de koper tenzij hier andere afspraken per e-mail over zijn gemaakt.

Retourzendingen:

Retourzendingen ontheffen in geen enkel opzicht de betalingsverplichtingen behalve wanneer door ons met afzender een regeling is getroffen.


Prijsafspraken:

De door ons gehanteerde prijzen zijn conform vermelding op de site, typefouten voorbehouden. De actuele prijs wordt afgeleid van de laatst gepubliceerde prijs. De datum van binnenkomst van de bestelling is daarbij doorslaggevend.


Kortingen:

Bedrijven, verenigingen, instellingen, hobbyclubs en grootverbruikers kunnen met ons aanvullende afspraken maken.


Privacy:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden door ons opgeslagen t.b.v. onze eigen administratie en verzending van reclame. Adressen worden NIET doorgegeven aan derden.